เครื่องฉีดพลาสติก NISSEI

เครื่องฉีดพลาสติก NISSEI

งานซ่อมจอ ของเครื่องฉีดพลาสติก NISSEI
อาการ ไม่สามารถกดหรือ Touch screen ได้บางตัว

 

Visitors: 248,165