เครื่องกัดฟันลูกกุญแจ

เครื่องกัดฟันลูกกุณแจ

เปลี่ยน ไดร์+มอเตอร์
Motorตัวเก่า Model: T-1-V2-030-00-02-A3
เปลี่ยนเป็น Model : SGMAV-08ADA21


Driveตัวเก่า Model:09EC04D0410
เปลี่ยนเป็น Model : SGD75-5R5A00A002

Visitors: 226,423