เครื่อง CNC 5 แกน

เครื่อง CNC 5 แกน  

ทำการเปลี่ยน Servo motor กับ Servo drive  

จากยี่ห่อ Panasonic เป็น  ยี่ห่อ Yaskawa 

        

  

Visitors: 245,895