เครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

เราเปลี่ยน Servo pack กับ Servo motor เป็นของ ยี่ห้อ Yaskawa 

 

 

Visitors: 248,166